„The keeping of bees is like the direction of sunbeams.“
Henry David Thoreau

Kdo jsme a co děláme

Chováme včely pro radost z jejich přítomnosti, pro potěšení těla i zklidnění mysli. Práce u včel, na zahradách, v krajině a na čerstvém vzduchu nám dává hluboký smysl. Těšíme se z pohledů na louky plné květů, pestrosti krajiny a živého hučení v ní, z úrody rostlin a hojnosti, kterou včely v krajině vytváří. Klademe otázky a nacházíme odpovědi v oblastech včelaření a péče o krajinu. Vzděláváme o včelách, zahradách i krajině ve formě přednášek, kurzů, workshopů i článků v časopisech. Vytváříme prostor pro otevřenou diskuzi, za společnou vizí s cílem bohaté, zdravé a pestré krajiny, která je domovem a tvoří základní životní podmínky pro naše včelstva a jejich další generace.

Jaroslav Bajko

Badatel s notnou dávkou nadšení pro experimenty, chovatel včel a návrhář přírodních zahrad.

http://www.prirozenevcelareni.cz/files/Jarek Bajko.JPG

Ke včelám a včelaření jsem získával a prohluboval vztah díky rodinnému zázemí včelařů. Domovem včelstev, o která se starám, jsou pestré jihomoravské krajiny, zejména pálavské stepi. Včelstva žijí v rozmanitých úlech - na Langstrothově, Adamcově i Warrého míře, na volně vystavěném díle vyživena vlastním pylem i medem.

Věnuji se vzdělávání v oblastech přirozeného chovu včel, celistvého pohledu na včelí organismus a jeho roli v ekosystému, tlumení nemocí včel a výsadbám pro opylovatele. Od roku 2015 jsem členem MSVV - Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum.

V letech 2014-18 jsem absolvoval celkem 13 měsíční stáž v Austrálii pod vedením profesionálního včelaře a lektora Timothy Malfroye, průkopníka přirozeného včelaření v Austrálii a chovatele v úlech Warré. S Timem nás pojí velké přátelství, nadále spolupracujeme a konzultujeme různá témata. 

Své pracovní zázemí mám na brněnské technické univerzitě (VUT), odboru termomechaniky a techniky prostředí. Zde se věnuji vědeckovýzkumné činnosti v oblastech kompostovacích systémů, obnovitelných zdrojů energie, udržitelného rozvoje a krajinné ekologie.

Martina Jindřišková

Zkušená organizátorka, koordinátorka a lektorka různorodých kurzů. Sněhová vločka z radosti, když mrzne.

http://www.prirozenevcelareni.cz/files/Martina Jindriskova.jpg

Ke včelám a včelaření získávám a prohlubuji vztah díky rodinnému zázemí ..., svého muže. Pro Jarka jsem sněhová vločka. To proto, že pocházím z krkonošské Jilemnice a záři dětských očí z prvních i všech následujících sněhových vloček, těch ve tmě svítících, mihotajících se a ve větru tančících bílých hvězdiček, jsem ještě neztratila.

Starám se o koordinaci, organizaci a optimalizaci našich aktivit - kurzů, článků, přednášek, besed, workshopů, webu, facebooku, atd. Do programů vnáším interaktivní prvky inspirovány zkušenostně reflektivním učením a zážitkovou pedagogikou. 

Osm let jsem vedla brněnskou plaveckou školu Rosnička - od jejího založení až do podzimu 2018. V tomto období jsem strávila tisíce hodin ve vodě a učila jsem plavat děti od půlročních miminek až po velké desetileté školáky, mnohdy i jejich rodiče. Děti, stejně jako včelky, mne učí vnímavosti, jemnosti a nekonečné trpělivosti. 

Publikační činnost

Časopis Moderní včelař

Další články

Média

Používáme cookies k vylepšení vašeho uživatelského zážitku. Prohlížením této webové stránky souhlasíte s Podmínkami používání cookies. Rozumím