Blog

Zápisky z akce – Cesty přírodního včelaření

JB Akce
1

Ve čtvrtek 15. června proběhla v prostorech Domu U Beránka v centru Českých Budějovic přednáška a beseda – Cesty přírodního včelaření. Sešlo se nás tak akorát, abychom obsadili místa u kulatého stolu, v jehož centru se vyjímaly plásty panenského díla v polo-rámcích Warré.


Za doprovodu prezentace fotek jsme se věnovali zejména tématům:

  • Význam včel pro hospodářství
  • Darwinovské včelaření – pohled na život a vývoj včel z evoluční biologie
  • Základy bionomie a etologie včely medonosné
  • Etická východiska vztahu včelstvo-člověk
  • Přírodní včelaření a kontrast s konvenčním chovem včel
  • Rojová inteligence a rozhodovací proces roje při výběru nového domova
  • Snůškové poměry v dnešní krajině ČR (s ohledem na měnící se klima)
  • Možnosti podpory opylovatelů v krajině? Co dělat na různých úrovních (jednotlivec, komunita, farma)?
  • Legislativa v ČR – povinnosti chovatelů, spolkový život včelařů
  • Včelařská praxe v Austrálii u Tima Malfroye

Seznam doporučené literatury a odkazů na web zde.

Děkuji za propůjčení prostor Domu U Beránka pro uspořádání akce a velký dík patří přátelům, bez kterých by realizace nebyla možná.

JB

One comment on “Zápisky z akce – Cesty přírodního včelaření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *