Blog

Úl Warré – „Ruche Populaire“

JB Přirozené včelaření
0

V návaznosti na článek o přirozeném včelaření v Austrálii bych se rád podělil o další poznatky a zkušenosti s přirozeným chovem včel ve Warré úlech, aneb jak je sám jejich tvůrce nazýval – „Ruche Populaire“ – úlech lidových.

Abbé Émile Warré (1867-1951), duchovní a včelař působící v severní Francii [4], na základě studia a experimentů s více než třemi sty úlovými systémy vytvořil úl, který je jednoduchý, hospodárný, zejména však šetrný ke včelám a zajišťující výnos medu pro včelaře.

Své poznatky publikoval ve své nejznámější knize ‚L’Apiculture Pour Tous‘, která byla poprvé přeložena do angličtiny s názvem Beekeeping for all v roce 2010, viz [1]. Inspiroval tak mnohé ke včelaření blízkému přírodě a hlubšímu pochopení vztahu člověka a včelstva, čímž podnítil renesanci oboru.

Základní popis Warré úlu

Warré úl se již na první pohled svým vysokým a štíhlým vzhledem, připomínajícím kmen stromu, odlišuje od dnes běžně používaných nízkých a širokých úlových systémů. Úl se skládá klasicky ze dna (Floor), nástavků (Box) a stříšky (Roof), ale navíc se využívá krycí tkaniny (Top-bar cover cloth) a uteplovací bedýnky (Quilt). Každá z částí úlu je důmyslně navržena tak, aby celek včelstvu co nejvíce připomínal dutinu ve stromě,  přičemž je zachována rozebiratelnost celého úlu i včelího díla.

Ke konstrukci Warré doporučuje hraněné desky tloušťky 20mm, přičemž zdůrazňuje volbu větší tloušťky dřeva v chladnějších lokalitách. Jsou-li přichystané desky dané tloušťky a šíře (hraněné, hoblované), k výrobě vskutku postačí jen základní znalosti práce se dřevem a ruční nářadí. Kompletní plány ke konstrukci s poznámkami jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách Davida Heafa zde [5].

Půdorys Warré nástavku je čtvercový s vnitřními rozměry 30*30cm, což přesně odpovídá 30cm průměru zimujícího chomáče včel v našich podmínkách. Výška nástavku je 210mm, čímž vytváří dutinu o objemu cca. 19l s možnou plástovou plochou až 48dm^2. Do každého nástavku lze umístit osm horních louček šířky 24mm, případně vhodně upravených polo-rámků nebo celých rámků.

Horní loučky jsou vybaveny voskovými proužky, které včelám udávají směr stavby vlastního díla. V období rozvoje včelstva se úl rozšiřuje směrem dolů, tj. prázdné nástavky se přidávají dospodu, aby vzniklý prostor mohl být využit pro další stavbu. Tento systém zajišťuje přirozenou obměnu díla, jelikož starší plásty se odebírají zároveň s medem, který včely ukládají nad plod. Nutno podotknout, že přidáním nástavku dospodu nedochází k otevření úlu a následnému úniku tepla, viz [2].

Příjemnou vlastností menšího nástavku je jeho nízká hmotnost a to i tehdy, pokud je nástavek plně vystavěn plásty se zavíčkovaným medem. V takovém případě se jeho hmotnost pohybuje okolo 20kg. Úchopové prvky, typicky držadla nebo drážky po bocích nástavku, dále zajišťují snadnější manipulaci.

Termodynamika Warré úlu

Warré úl respektuje nejen tvar a rozměry původního včelího obydlí, totiž dutiny stromu, ale také jeho termodynamiku a vnitřní proudění vzduchu. Horní část úlu musí být tepelně izolovaná, ale zároveň také schopna pojmout přebytečnou vlhkost , stejně jako trouchnivějící dřevo uvnitř dutiny stromu. Z těch důvodů se nad poslední nástavek umisťuje bedýnka (Quilt), viz obr. 3, s obsahem tepelně izolujícího materiálu organického původu (piliny, hobliny, listí, seno, ap.), který obě podmínky splňuje, viz [3].

Aby se nástavek oddělil od bedýnky s uteplením, používá se pokrývka z libovolného prodyšného materiálu (Cover cloth), např. tkaniny, pytloviny, ap. Vodní páry produkované včelstvem se tak mají možnost dostat do uteplivého materiálu, kde chladnou, kondenzují a vznikající voda se zároveň vsakuje. Nedochází tedy k problémům se zvýšenou vlhkostí uvnitř úlu, jako např. ke kapání vody na zimní chomáč včel, plesnivění plástů, atd.

Díky vnitřním rozměrům nástavku, který odpovídá průměru zimujícího chomáče včel nevznikají v nástavku prostory neobsazené včelami, čímž se zamezuje proudění vzduchu okolo chomáče a s tím spojeného odvodu tepla. Včelstva v takových podmínkách zimují hospodárněji a spotřebovávají méně zásob. V ideálním případě se zazimování provádí ve dvou nástavcích s 12kg zásob, viz 1.

Stříška (Roof) Warré úlu chrání po celý rok nejen proti dešti, ale také v létě pomáhá regulovat teplotu uvnitř. Dvojitý strop umožňuje pomocí ventilačních otvorů (viz obr. 1 – Ridge vent, Eaves vent) odvětrat horký vzduch a nalezá-li se úl přes poledne na přímém slunci, je vhodné natřít vnější povrch stříšky bílou barvou.

Přirozené dílo a medobraní divokých plástů

Warré úl obecně patří do skupiny horně-loučkových úlů (z angl. Top-bar hives), ve kterých je včelám umožněno stavět přirozené dílo a tím řídit vývoj kolonie, velikost a složení populace dle svých potřeb. Divoké dílo a možnost volné stavby tak má podstatný vliv na zdraví, vitalitu a odolnost včelstva.

Z praktického hlediska absence rámků klade nároky na manuální zručnost včelaře při manipulaci s plásty. Zvýšenou péči vyžaduje zejména křehčí panenské dílo. Dojde-li k propojení plástů mezi sebou, či přilepení ke stěnám nástavku, je zapotřebí dané spojení oddělit rozpěrákem nebo speciální nožem, viz [6] – Top-bar comb knife.

Náročnější je také získávání medu z divokého díla pomocí medometu, nicméně existují mnohem vhodnější způsoby jeho zpracování. Příkladem může být rozlámání, rozkrájení nebo jiné porušení zavíčkovaných plástů a následné odkapání medu. Zbylý vosk s medem je možné dále lisovat nebo jej využít k výrobě medoviny.

Zpravidla Warré doporučuje provádět medobraní pouze jednou ročně (v srpnu, či začátkem září) odebráním plných nástavků, ale zároveň klade důraz na ponechání dostatečných zásob medu pro přezimování a jarní rozvoj. Již ve své době se jasně zmiňuje o nevhodnosti krmení cukrem a jeho vlivu na zdraví včelstva, viz [1, str. 109].

Další informace o Warré úlu, jeho konstrukčních prvcích, vlastnostech, modifikacích, pomůckách a s ním souvisejícím přirozeným stylem včelaření lze najít na stránkách D. Heafa, T. Malfroye, L. Garretta a dalších, viz [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Literatura:

 1. Warré, E. (2007) Beekeeping for all. Trans. Heaf, D. & Cheney, P. (Llanystumdwy, 2007). http://www.naturalbeekeeping.com.au/beekeeping_for_all.pdf
 1. Thür, J.: Beekeeping: natural, simple and successful, http://www.users.callnetuk.com/~heaf/thur.pdf
 1. Heaf, D. J. (2009) Towards sustainable beekeeping, The beekeepers Quaterly, http://www.bee-friendly.co.uk/

Internetové odkazy:

 1. Émile Abbé Warré na wikipedii: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Warr%C3%A9
 1. Plány na konstrukci Warré úlu: http://warre.biobees.com/warre_hive_plans_metric.pdf
 1. Heaf, D.: Warré Beekeeping – http://warre.biobees.com
 1. Malfroy, T.: Natural beekeeping in Australia -http://www.malfroysgold.com.au/
 1. Garrett L.: Eccentric beekeeper – http://eccentricbeekeeper.com/hives/warrehive.html
 1. Denis G.: La Ruche Warre – http://www.ruche-warre.com
 1. Bencúr M.: http://nasapravda.blogspot.cz
 1. Warré e-Group: http://uk.groups.yahoo.com/group/warrebeekeeping

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *